Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
      Nájdete nás aj na
     
      FACEBOOK-u
  najnovší článok
 Clausthal-Zellerfeld 2023

Chorus Iglovia v Mukačeve
Zdroj: Korzár

Spišská Nová Ves 28. novembra 2006 - Spišská Nová Ves - Speváci miešaného speváckeho zboru Chorus Iglovia sa zúčastnili festivalu zborovej hudby v ukrajinskom Mukačeve. Prijali tak pozvanie riaditeľa tamojšej Zborovej školy, ako aj dirigenta chlapčenského zboru Volodymyra Volontyra. V prvý deň zbor zaspieval 15 piesní a skladieb rôzneho žánru od rôznych autorov. Druhý festivalový koncert bol v Uspenskom grécko-katolíckom kostole v Mukačeve. Na koncerte speváci zaspievali celkom 11 skladieb, všetko s cirkevnou tematikou, resp. skladby minulých období. "Oba koncerty boli náročné na nácvik, repertoár i predvedenie. Myslím si, že i my dirigenti, ale hlavne speváci svoju úlohu zvládli a môžem vyjadriť s oboma koncertmi spokojnosť. Čo sa týka vystúpenia v kostole, tak tam bola akustika na hranici únosnosti ozveny. Možnosť predviesť výuku , resp. nácvik so zborom pred miestnymi učiteľmi a dirigentkami som privítal a bolo to prínosom jednak pre nich, ale i pre nás," uviedol prvý dirigent zboru a umelecký vedúci Mgr. art. Igor Grega.

Autor: Igor Murko
  Copyright © 2008 - 2024 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené