Chorus Iglovia - miešaný spevácky zbor, Spišská Nová Ves
Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
      Nájdete nás aj na
     
      FACEBOOK-u
    najnovší článok
   Havlíčkův Brod 2022

Skúšky

Najbližšie
31.01.2023, 16:15 - 18:30
Program: 151, 30, 187, 201, 338, 339
  Multi centrum

07.02.2023, 16:15 - 18:30
Program: 151, 30, 187, 201, 338, 339
  Multi centrum

14.02.2023, 16:15 - 18:30
Program: 151, 30, 187, 201, 338, 339
  Multi centrum


Udialo sa
24.01.2023, 16:35 - 18:30Prítomní: 25
Program: 151; 339
  Multi centrum

17.01.2023, 16:35 - 18:30Prítomní: 25
Program: 151; 338, 187, 339
  Multi centrum

10.01.2023, 16:30 - 18:35Prítomní: 26
Program: 151; 187, 338
  Multi centrum

17.12.2022, 16:00 - 20:45
Program:

Tichá noc 2022, Spišská Nová Ves - Reduta

 • Počúvajte kresťania (Karol Wurm)
 • ~
 • Otche nasch (Antony Arensky)
 • Psalm XXV (Grzegorz Miśkiewicz)
 • Tebe poem (Pjotr Iľjič Čajkovskij)
 • Slyš, ó Bože, volání mé (Antonín Dvořák)
 • Zdravo Marijo (Ivan Zajc)
 • ~
 • Nechodievaj dneská ku mne ... (úprava: Blažej Bulla)
 • Dobre mi, dobre mi (úprava: Karol Ruppeldt)
 • Tancuj, tancuj (Nello Milotti)
 • VIDEOPROJEKCIA
 • Zimná krajina (Igor Grega)
 • ~
 • Poďme bratia do Betléma (úprava: Štefan Eperješi)
 • Nebo I zemľa (ukrajinská koleda)
 • Zabehňi Ďuríček, do bučinky (Hontianske Nemce)
 • Byla cesta, byla ušlapaná (Adam Michna z Otradovic)
 • Vánoční roztomilost (Adam Michna z Otradovic)
 • ~
 • Šťastné vánoce (Miloslav Ducháč)
  Koncertná sála Reduty

15.12.2022, 17:00 - 18:55Prítomní: 29
Program: 219; 131, 328, 196, 234, 312; 34, 35, 323;; 154; 195, 185, 140, 334, 335;; 254; 40
  Multi centrum


[ archív ]  Copyright © 2008 - 2023 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené