Chorus Iglovia - miešaný spevácky zbor, Spišská Nová Ves
Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
  Darujte svoje 2 % z dane
          pre náš zbor
  tlačivá na stiahnutie TU!

      Nájdete nás aj na
     
      FACEBOOK-u
    najnovší článok
   Tichá noc 2019

Dôležitý oznam!

  Po dôkladnom zvážení súčasného stavu a po porade s RÚVZ (25.5.2020 ráno) Vám všetkým oznamujeme, že plánovaná skúška v utorok 26.5.2020 o 16,00 h na Baníckej škole sa RUŠÍ!
  O termíne prvej skúšky po (dlhej) prestávke Vás budeme informovať hneď, ako to bude reálne.


  Výbor CHI

SkúškyUdialo sa
25.02.2020, 16:35 - 18:25Prítomní: 30
Program: 127; 34

18.02.2020, 16:30 - 18:25Prítomní: 31
Program:

Výročná členská schôdza

  1. Privítanie a úvod
  2. Kontrola členskej základne
  3. Voľba pracovnej komisie
  4. Správa o činnosti OZCHI za rok 2019
  5. Správa o hospodárení za rok 2019
  6. Správa revíznej komisie za rok 2019
  7. Návrh rozpočtu na rok 2020
  8. Návrh plánu práce na rok 2020
  9. Diskusia
  10. Záver103

15.02.2020, 09:15 - 12:45Prítomní: 22
Program: 155; 283; 249

14.02.2020, 16:30 - 18:30Prítomní: 22
Program: 155; 267, 280

11.02.2020, 16:30 - 18:30Prítomní: 28
Program: 127; 103


[ archív ]  Copyright © 2008 - 2020 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené