Chorus Iglovia - miešaný spevácky zbor, Spišská Nová Ves
Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
      Nájdete nás aj na
     
      FACEBOOK-u
    najnovší článok
   Tichá noc 2019

Skúšky

Najbližšie
19.10.2021, 16:15 - 18:30
Program: 193, 328, 196, 234, 312; 34, 35b, 59, 166, 318, 103; 154, 185, 195, 334, 335, 140, 254, 219
  Multi centrum

26.10.2021, 16:15 - 18:30
Program: 193, 328, 196, 234, 312; 34, 35b, 59, 166, 318, 103; 154, 185, 195, 334, 335, 140, 254, 219
  Multi centrum

02.11.2021, 16:15 - 18:30
Program: 193, 328, 196, 234, 312; 34, 35b, 59, 166, 318, 103; 154, 185, 195, 334, 335, 140, 254, 219
  Multi centrum


Udialo sa
10.10.2021, 08:30 - 12:30Prítomní: 18
Program: 312, 34; 103; 335, 334, 312, 71, 213
  Sigord

09.10.2021, 16:30 - 19:00Prítomní: 20
Program: 193, 328, 196, 234, 312; 34, 35b, 59, 166, 318; 154, 185, 195, 334, 335, 140, 254, 219, 35b
  Sigord

09.10.2021, 08:30 - 12:30Prítomní: 23
Program: 300; 300, 103; 318, 34, 40, 254, 154
  Sigord

08.10.2021, 15:00 - 19:00Prítomní: 23
Program: 195, 234, 166; 166, 219; 103, 281
  Sigord

08.10.2021, 08:30 - 12:30Prítomní: 22
Program: 328; 328, 59; 59, 35b, 140, 196; 185
  Sigord


[ archív ]  Copyright © 2008 - 2021 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené