Chorus Iglovia - miešaný spevácky zbor, Spišská Nová Ves
Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
      Nájdete nás aj na
     
      FACEBOOK-u
    najnovší článok
   Tichá noc 2019

Aktuálna zostava zboru

Mgr. Marta Nováková: dirigentka zboru, klaviristka zboru a I. soprán
 
SopránAlt
Mária Adamčiaková
Mária Dirgová
Jana Dragošeková
Soňa Kleinová
Magdaléna Liptáková
Viera Lučivjanská
Terézia Mederiová
Jana Murková
Hedviga Palgutová
Zuzana Rendošová
Štefánia Repková
Mária Sokolská
Terézia Svačeková
Štefánia Šumanská
Mária Tkáčová
Hildegard Znaková
Božena Bandžuchová
Rozália Budajová
Elena Fleischhandlová
Monika Handžáková
Dana Hofericová
Mária Perunová
Adriana Puškášová
Monika Tondrová
Mária Zrostová
Anna Žáková
 
TenorBas
Branislav Cako
Ivan Jacko
Jozef Lukačovský
Igor Murko
Imrich Farkaš
Pavol Gubka
Peter Ivančák
Stanislav Lorko
Milan Mucha
Jozef Rešovský
 

Výbor Občianskeho združenia CHORUS IGLOVIA
Ing. Igor Murkopredseda výboru
Mgr. Marta Novákovátajomníčka výboru
Štefánia Repkováhospodárka výboru
Ing. Pavol Gubkačlen výboru
Ing. Jozef Lukačovskýčlen výboru  Copyright © 2008 - 2021 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené