Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
      Nájdete nás aj na
     
      FACEBOOK-u
  najnovší článok
 Brno a Olomouc 2024Kontakty

Adresa :
CHORUS IGLOVIA
Kasárenská ulica 89/4
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Mail: chorusiglovia@chorusiglovia.sk

IČO: 35563842, DIČ: 2021944133
Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s. č.ú. 6624717007 / 1111
Združenie je registrované na MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-24 885


Predseda výboru zboru:
Ing. Igor Murko
   Mobil: +421 908 476 422
   Mail: ingmurko@gmail.com


Tajomníčka výboru zboru a dirigentka zboru:
Mgr. Marta Nováková
   Mobil: +421 907 438 538
   Mail: sefka.marta@gmail.com


Logistik zboru:
Ing. Jozef Lukačovský
   Mobil: +421 905 296 657
   Mail: jozef.lukacovsky@chorusiglovia.sk


Webmaster:
Lukáš Šabľa
   Mobil: +421 911 204 362
   Mail: lukas.sabla@chorusiglovia.sk  Copyright © 2008 - 2024 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené