Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
      Nájdete nás aj na
     
      FACEBOOK-u
  najnovší článok
 Brno a Olomouc 2024Z histórie zboru

      V Spišskej Novej Vsi pôsobí od roku 1988 na kultúrnej scéne miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA (ďalej MSZ CHORUS IGLOVIA), ktorý do novembra 2004 niesol meno GEOLÓG.
      Miešaný spevácky zbor vznikol spontánne na jar 1988 pri príležitosti osláv 35. výročia založenia podniku Geologický prieskum (GP) výlučne zo zamestnancov GP, ktorí pod vedením dirigenta p. Mgr. art. Igora Gregu nacvičili dve piesne, Banícku hymnu v úprave Igora Gregu a Hymnus mieru od Jána Levoslava Bellu.

      V priebehu rokov zbor umelecky rástol a rastie, pričom k dirigentovi p. Mgr. art. Igorovi Gregovi sa od roku 2001 pridala ako dirigentka aj sopranistka a klaviristka MSZ CHORUS IGLOVIA p. Mgr. Marta Nováková. Postupne sa členská základňa rozširovala a obmieňala. V roku 1990 pribudlo niekoľko speváčok z bývalého Ženského speváckeho zboru pri OÚNZ v Spišskej Novej Vsi, na jeseň roku 2003 rozšírili rady zboru aj niektorí členovia Spišského učiteľského speváckeho zboru, ktorý v tom roku ukončil svoju činnosť. Za celý ten čas sa v zbore vystriedalo okolo 150 spevákov a speváčok, pričom niektorí spievajú od jeho vzniku doteraz.

      MSZ CHORUS IGLOVIA každoročne od svojho vzniku usporadúva vianočné koncerty „Tichá noc“ vždy s iným hosťom – speváckym zborom zo Slovenska alebo zo zahraničia – a vždy s veľkým úspechom. Ich organizovaním si vytvoril aj stabilný okruh poslucháčov, ktorí ho neustále podporovali a motivovali k ďalšej práci.

      Od roku 2003 znejú v predvianočnom období vždy dva koncerty. A oba zaplnia koncertnú sálu Reduty. Záujem o zborový spev teda pretrváva. Okrem vianočných koncertov MSZ CHORUS IGLOVIA spieva na rôznych podujatiach mesta a usporadúva i koncerty v blízkom okolí, kde prezentuje zborový spev ako jednu z foriem kultúry.

      MSZ CHORUS IGLOVIA počas svojej dvadsaťpäťročnej existencie účinkoval na pozvanie nielen na rôznych akciách v rámci mesta, regiónu, Slovenska i v zahraničí, ale aj na rôznych súťažiach, prehliadkach a festivaloch . Spieval v Česku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Lotyšsku, na Ukrajine i v Rusku.

      Repertoár MSZ CHORUS IGLOVIA je skutočne rôznorodý. Nájdeme tu skladby svetského i cirkevného charakteru zo všetkých štýlových období od najstarších čias po súčasnosť. Okolo 80 skladieb z celkového množstva asi 200 je schopný zbor zaspievať po krátkom nácviku kedykoľvek. Pýšiť sa môže skladbami polyfónnymi, vianočnými i koledami, zborovými skladbami z rozličných krajín spievaných v origináli, zborovými úpravami slovenských ľudových piesní, populárnymi i tanečnými piesňami.

      V súčasnosti MZS CHORUS IGLOVIA pôsobí pod vedením dirigentky p. Mgr. Marty Novákovej. Nácviky a skúšky prebiehajú v aule Technickej Akadémie na Hviezdoslavovej ulici v Spišskej Novej Vsi.

      V MSZ CHORUS IGLOVIA spievajú ľudia rôzneho povolania, rôznych záujmov, muži i ženy, mladí i tí starší, malí i veľkí, všetci majú však jedno spoločné, a to je láska k zborovému spevu. Nuž nech nám teda táto láska k zborovému spevu a chuť rozdávať spevom radosť vydrží a nech nájdeme mnoho spriaznených duší a firiem, ktoré túto peknú záľubu podporia.

      Veríme, že tak urobia v mene svojom i v mene nášho mesta, pretože CHORUS IGLOVIA znamená v preklade z latinčiny Spevácky zbor mesta Spišská Nová Ves.
  Copyright © 2008 - 2024 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené