Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
      Nájdete nás aj na
     
      FACEBOOK-u
  najnovší článok
 Brno a Olomouc 2024Repertoár zboru

Zbor spieva v klasickom hlasovom členení – soprán, alt, tenor, bas.
Miešaný spevácky zbor má vo svojom repertoári okolo 180 skladieb, z ktorých vyše 100 je schopný zaspievať po krátkom nácviku kedykoľvek.
  • slovenské ľudové piesne v úprave skladateľov
  • zahraničné ľudové piesne v úprave skladateľov
  • cirkevné piesne v úprave skladateľov od XV. storočia po súčasnosť
  • vianočné piesne a koledy v úprave skladateľov
  • banícke piesne
  • piesne a skladby hudobných klasikov: A. Dvořák, J. L. Bella, C. M. Weber, M. Sch. Trnavský, E. Suchoň, J. Cikker, W. A. Mozart, G. Verdi, V. F. Bystrý, F. Schubert, B. Smetana, M. Moyzes, G. F. Händel, P. I. Čajkovský, J. S. Bach, L. v. Beethoven, F. Liszt, J. Brahms a iní.
  • černošské spirituály
  • hymnické piesne, modlitby a chorály  Copyright © 2008 - 2024 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené