Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
      Nájdete nás aj na
     
      FACEBOOK-u
  najnovší článok
 Brno a Olomouc 2024

Aj CHORUS IGLOVIA oslavoval vznik ČSR

Havlíčkův Brod 27. októbra 2008 -     Stalo sa tak 27. októbra 2008 na pozvanie starostky mesta Havlíčkův Brod pani Jany Fischerovej, ktorej sa spoločné muzicírovanie českého zboru Jasoň a slovenského zboru Chorus Iglovia zapáčilo už pred rokom.     Samotná slávnosť 90. výročia vzniku samostatnej Československej republiky, prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, sa začala pri pamätníku prvého prezidenta T. G. Masaryka. Po slávnostných prejavoch a slávnostnom kladení vencov k pamätníku zaznela v podaní oboch zborov Československá štátna hymna tak, ako ju poznáme z čias spoločného štátu.
    A potom už nasledoval samotný koncert. Odznel v Klášterním kostele sv. rodiny v Havlíčkovom Brode. Obidva zbory sa zamerali predovšetkým na svoju národnú hudbu a na úpravy ľudových piesní. Chorus Iglovia zaspieval skladby, ktoré v Čechách ešte nezazneli. Spoločné piesne V dobrém sme se sešli a Proč bychom se netěšili na záver koncertu zavŕšili spoločné česko-slovenské muzicírovanie, čo ešte viac upevnilo priateľstvo nielen medzi obidvoma zbormi, ale aj medzi družobnými mestami.
    Osláv 90. výročia vzniku Československej republiky sa spolu so speváckym zborom zúčastnili aj predstavitelia mesta Spišská Nová Ves, pán primátor Ján Volný a pán viceprimátor Miroslav Semeš. Obidvaja vo svojich prejavoch i vzájomných rozhovoroch vyjadrili radosť zo stretnutia i ďalšieho upevňovania priateľstva medzi mestami i speváckymi zbormi, ale zároveň i ľútosť nad tým, že Slovenská republika si tento významný deň pripomína iba ako pamätný deň.
    Po slávnostnej recepcii sa predstavitelia oboch zborov dohodli na ďalšej spolupráci a my všetci sa už teraz tešíme na nasledujúci spoločný koncert zborov Jasoň a Chorus Iglovia, tento raz na Slovensku.

Autor: Marta Nováková - II. dirigentka zboru
  Copyright © 2008 - 2024 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené