Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
      Nájdete nás aj na
     
      FACEBOOK-u
  najnovší článok
 Brno a Olomouc 2024

Slávnosti zborového spevu Vojtecha Adamca
Zdroj: osvetake.sk

Košice 20. októbra 2007 - Krajské osvetové stredisko v Košiciach v spolupráci s Asociáciou speváckych zborov Slovenska usporiadalo Slávnosti zborového spevu Vojtecha Adamca, ktoré sa uskutočnili dňa 20. októbra 2007 o 14.00 hod v priestoroch spoločenskej sály v SOU dopravnom na Moldavskej ceste 2 v Košiciach s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenko Trebuľa. V poradí už ôsmy ročník slávností privítal deväť speváckych zborov dospelých z celého východného Slovenska a zahraničný zbor ako hosťa prehliadky – miešaný spevácky zbor Echo z poľského mesta Krosno. Divákom sa postupne predstavili spevácke zbory: Chorus Minor z Levoče, Ženský spevácky zbor Českého spolku na Slovensku z Košíc, Moyzes z Prešova, Chorus Iglovia zo Spišskej Novej Vsi, Ženský spevácky zbor Kysačanka z Kysaku, Societas Cantica z Vranova nad Topľou, Ženský spevácky zbor Iuventus Paedagogica z Prešova a Košický spevácky zbor učiteľov z Košíc. Ako ďalší hosť prehliadky sa predstavil aj miešaný spevácky zbor Nostro Canto z Prešova. Na Slávnostiach zborového spevu Vojtecha Adamca odborná porota v zložení – predseda poroty Mgr. art. Jozef Podprocký a členovia poroty Mgr. Eva Zacharová a Mgr. art. Igor Dohovič, udelila ocenenie za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby pre ženský a miešaný spevácky zbor. Cenu za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby „Anima Christi“ v úprave Mgr. art. Jozefa Podprockého pre ženský spevácky zbor získal zbor IUVENTUS PAEDAGOGICA z Prešova pod vedením dirigentky Tatiany Kanišákovej. Cenu za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby „O Sion“ v úprave Mgr. art. Jozefa Podprockého pre miešaný spevácky zbor získal spevácky zbor SOCIETAS CANTICA z Vranova nad Topľou pod vedením dirigenta Štefana Eperješiho. Záver prehliadky patril spoločnej skladbe “Slovensko moje“ od Vojtecha Adamca, ktorú si spoločne pod dirigentskou taktovkou Mgr. art. Igora Gregu z miešaného speváckeho zboru Chorus Iglovia zaspievali všetky zúčastnené zbory. Deň pred podujatím 19. októbra 2007 (piatok) za účasti manželky a dcéry zosnulého Vojtecha Adamca a Košického speváckeho zboru učiteľov konal na Verejnom cintoríne akt symbolického položenia kvetov na hrob Vojtecha Adamca.
  Copyright © 2008 - 2024 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené