Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
      Nájdete nás aj na
     
      FACEBOOK-u
  najnovší článok
 Brno a Olomouc 2024

"Veľka noc prihodzi"

Spišská Nová Ves 23. marca 2015 - CHORUS IGLOVIA sa predstavil po prvý raz v roku 2015 na domácom podujatí.

Veľka noc prihodzi 2015 - 23.03.2015

      Únia žien Slovenska zorganizovala 23.3.2015 v koncertnej sále Reduty umelecko-folklórne pásmo hudby, spevu a tanca pod názvom „Veľka noc prichodzi“.
      Na tomto podujatí sa predstavili so svojím programom aj speváci miešaného speváckeho zboru CHORUS IGLOVIA zo Spišskej Novej Vsi.
      Účinkovanie CHORUS-u IGLOVIA zhodnotila dirigentka speváckeho zboru Mgr. Marta Nováková neskrývala spokojnosť: „Ceníme si, že sme dostali pozvanie na vystúpenie na domácej akcii vlastne po prvý raz od rozdelenia zboru v roku 2012. Na túto akciu sme sa zodpovedne pripravili a zaspievali sme 7 skladieb od rôznych autorov a rôzneho žánru tak, aby sme priblížili divákom v sále jednak blízkosť Veľkej noci a jednak samotný zborový spev, čo sa nám aj podarilo. Naši speváci predviedli kvalitný výkon aj keď sme po prvý raz spievali v Redute bez stupienkov (viď foto), čo trocha znevýhodňuje akustický prejav zboru. Som rada, že sme mohli spievať pred inými poslucháčmi a na úplne inej akcii, ako sme obvykle zvyknutí, lebo sme sa predstavili ako zrelé kultúrne teleso, reprezentujúce zborový spev v Spišskej Novej Vsi, čo diváci ocenili potleskom.“ .

Autor: Ing. Igor Murko, Snímka: Ing. František Kafka
  Copyright © 2008 - 2024 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené