Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
      Nájdete nás aj na
     
      FACEBOOK-u
  najnovší článok
 Clausthal-Zellerfeld 2023

Stamicovy slavnosti 2015

Havlíčkův Brod 8. mája 2015 - CHORUS IGLOVIA na dvoch veľkých koncertoch dôstojne reprezentoval Spišskú Novú Ves v družobnom českom meste Havlíčkův Brod.

Stamicovy slavnosti 2015 - Havlíčkův Brod - 08.05.2015

      V rámci partnerstva miest Havlíčkovho Brodu a Spišskej Novej Vsi majú svoje družobné kontakty aj miešané spevácke zbory JASOŇ z Havlíčkovho Brodu a CHORUS IGLOVIA zo Spišskej Novej Vsi.
      Na pozvanie speváckeho zboru JASOŇ navštívili v dňoch 8.5.-10.5.2015 speváci miešaného speváckeho zboru CHORUS IGLOVIA družobné mesto Havlíčkův Brod, kde zaspievali spolu dva prekrásne koncerty.
      Ešte pred príchodom do Havlíčkovho Brodu Spišiaci cestovali najprv do Českého Krumlova, kde si pozreli hrad i celý areál a staré mesto, ktoré sú zapísané spolu s Prahou a Telčom medzi pamiatky UNESCO. Počasie vyšlo na jednotku, takže sme si krásu celého komplexu historických budov, hradu i záhrad v Českom Krumlove mohli skutočne vychutnať.
      Potom už nasledovala cesta do Havlíčkovho Brodu. Spišskonovoveský zbor bol pozvaný na oslavy Stamicových slávností. Prvé koncertné vystúpenie bolo záverečným koncertom celých slávností. Prekvapenie pre CHORUS IGLOVIA bolo stretnutie s primátorom Spišskej Novej Vsi p. Jánom Volným na námestí v Havlíčkovom Brode (viď foto). On o nás vedel, my o tom, že bude prítomný v Havlíčkovom Brode, nie. Koncertný večer bol venovaný obom zborom, ktoré striedavo predviedli svoj program v Kostole sv. Rodiny. Speváci zo Spišskej Novej Vsi zaspievali 14 skladieb v dvoch blokoch. Diváci nešetrili potleskom a i napriek skoro 2 hodinám programu sa im nechcelo odísť. Po koncerte ešte „Chorusáci“ stihli nočnú videoprojekciu na námestí, venovanú vzniku a histórii Havlíčkovho Brodu.
      V sobotu čakal na slovenských spevákov výlet do centra Jihlavy, kde si pozreli miestne katakomby a historické centrum, ktoré boli veľmi zaujímavé. Potom ich čakalo poobede veľké úsilie, pretože to si určite vyžadoval druhý koncert, ktorý bol na Havlíčkovom námestí. Spievali opäť oba zbory, JASOŇ i CHORUS IGLOVIA, ale tentoraz vonku na krytej a ozvučenej tribúne. Aj počas tohto koncertu nám počasie vydržalo a námestie sa utešene zaplnilo divákmi. Vystúpenie na námestí bolo venované oslavám 70. výročia konca 2. svetovej vojny, ako aj 30. výročiu podpísania partnerských zmlúv. Preto nečudo, že medzi divákmi boli i primátori Havlíčkovho Brodu i Spišskej Novej Vsi. Koncert trval rovnako vyše dvoch hodín a spišskonovoveskí speváci v ňom predviedli 18 skladieb, z ktorých iba 2 sa opakovali z piatka a z toho 4 skladby mali premiéru. Skutočne obdivuhodný výkon, pretože CHORUS IGLOVIA stál a spieval na javisku (tribúne) vyše hodiny.
      Po takomto výkone veľmi dobre padlo voľno a večerné posedenie oboch zborov, ktoré len utvrdilo priateľstvo medzi nami.
      V posledný deň pobytu, v nedeľu, sme sa rozlúčili s našimi hostiteľmi a domov sme to zobrali miernou okľukou cez už spomínané historické mestečko Telč so svojím zámkom a priam rozprávkovým námestím a centrom mesta. Opäť sme nasávali atmosféru histórie a domov sme dorazili neskoro večer s príjemným pocitom dobrej reprezentácie seba i nášho mesta, ako aj konštatovaním, že tento koníček, teda zborový spev, nás nikdy neopustí.
      Oba koncerty zhodnotila dirigentka CHI Marta Nováková: „Príprave oboch koncertov sme venovali skutočne veľa času i energie a som veľmi rada, že môžem skonštatovať, že tento čas i úsilie boli adekvátne a úspešne zužitkované a divákmi ocenené. Zaspievali sme na oboch koncertoch spolu 32 (!) skladieb, z ktorých iba 2 sa opakovali, pričom veľká väčšina spevákov ich spievala spamäti. Spievali sme piesne v slovenčine i češtine , ale aj v ďalších siedmich jazykoch. Pri tak veľkom počte skladieb je možné zaradiť do programu pestrú škálu rôznych žánrov, čo sme aj urobili. Speváci nášho speváckeho zboru CHORUS IGLOVIA majú môj obdiv, že to excelentne zvládli jednak výkonom, ale i fyzicky, pretože toto boli najdlhšie koncerty v našej doterajšej histórii. A som nesmierne rada, že úspešné.“

Autor: Ing. Igor Murko, Snímka: Ing. František Kafka
  Copyright © 2008 - 2024 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené