Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
      Nájdete nás aj na
     
      FACEBOOK-u
  najnovší článok
 Clausthal-Zellerfeld 2023

Vianočná nálada Chorusu Iglovia

Spišská Nová Ves 17. decembra 2007 - Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA zo Spišskej Novej Vsi spieval po 19-ty raz na vianočných koncertoch, tentoraz na koncerte TICHÁ NOC 2007 s hosťom z poľského Sanoku. Zbor CHORUS IGLOVIA úspešne zavŕšil tento umelecký rok vianočnými koncertmi TICHÁ NOC 2007, ktoré zazneli v Redute v sobotu 15.12.2007. Na dvoch rovnakých koncertoch, na ktorých sa však vymenili diváci, zazneli v podaní domácich spevákov vianočné koledy a úpravy piesní od domácich i zahraničných autorov. „V tomto roku sme sa sústredili na koledy a piesne, ktoré upútajú divákov a poslucháčov, čo sa nám aj podarilo, súdiac podľa ich odozvy, ako aj podľa vypredanej sály“, povedala II. dirigentka a klaviristka zboru Mgr. Marta Nováková. Hosťom boli tentoraz speváci z miešaného speváckeho zboru SANOCKY CHÓR KAMERALNY z poľského Sanoku s dirigentkou Dr. Elžbietou Pryzstasz. Speváci z Poľska sa predstavili rovnako koledami a na záver svojho bloku vystúpenia zaspievali omšu v trvaní 22 minút, čo bolo veľmi náročné. „Vždy si pozývame, resp. snažíme sa pozvať hosťa, ktorý je o niečo málo lepší od nás, aby sme divákom ponúkli porovnanie a sebe motiváciu“, povedal I. dirigent zboru a umelecký vedúci Mgr. art. Igor Grega. Na záver zazneli v spoločnom podaní oboch zborov piesne Daj Boh šťastia a Tichá noc, čo len umocnilo výborný dojem z oboch koncertov. Na záver úspešnej sezóny sa chceme veľmi srdečne poďakovať mestu Spišská Nová Ves za finančnú podporu, ktorej sa dostalo v tomto roku nášmu zboru a vďaka ktorej sa nám podarilo reprezentovať seba, mesto i región v celom rade vystúpení doma i za hranicami.

Autor: Ing. Igor Murko, predseda CHI a 1. tenor
  Copyright © 2008 - 2023 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené