Slovenský jazyk English Deutsch Italiano Русский язык
Chorus Iglovia
      Nájdete nás aj na
     
      FACEBOOK-u
  najnovší článok
 Clausthal-Zellerfeld 2023

Chorus Iglovia a Jasoň oslavovali 89. výročie založenia 1. ČSR

Spišská Nová Ves 30. októbra 2007 - Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA vynikajúco reprezentoval mesto Spišská Nová Ves na dvoch koncertoch v družobnom meste Havlíčkův Brod. Spoločné stretnutie sa nieslo v duchu osláv 89. výročia založenia 1. ČSR.

Na pozvanie miešaného speváckeho zboru JASOŇ absolvovali speváci spišskonovoveského miešaného speváckeho zboru CHORUS IGLOVIA koncom októbra 2007 trojdňový zájazd v Havlíčkovom Brode. Zájazd podporilo i mesto Spišská Nová Ves finančnou čiastkou na dopravu. „Naši partneri sa prejavili ako skutočne vynikajúci hostitelia a postarali sa o nás ako o deti v škôlke. Pripravili pre nás bohatý program, súčasťou ktorého boli aj dva koncerty oboch speváckych zborov“, povedala pri svojom poďakovaní v záverečnej reči p. Mgr. Marta Nováková, 2. dirigentka CHORUS IGLOVIA.

V piatok sme po príchode do Havlíčkovho Brodu a po večeri mali ešte spoločnú i samostatnú hlasovú skúšku. V sobotu nás čakala Lipnice nad Sázavou, kde sme si pozreli veľký hrad rovnakého mena i rodný dom s múzeom Jaroslava Haška, pričom sme sa boli pokloniť aj pri jeho hrobe. Poobede nás už však čakala „práca“, pretože sme mali generálku a po nej prvý koncert, ktorý sa konal v kostole sv. Víta v Lipnici nad Sázavou. CHORUS IGLOVIA zaspieval náročné skladby, súčasťou ktorých bola aj slovenská polyfónia, a tá sa často nespieva, pretože je náročná. JASOŇ-áci naopak odspievali svoju časť koncertu v jednom choreografickom celku bez prerušenia potleskom a sústredili sa na ľudové piesne.

Po krátkom presune a odpočinku nás čakal druhý (večerný) koncert v Klášterním kostele v Havlíčkovom Brode. Program koncertu bol rovnaký, a teda rovnako náročný.

Na úvod druhého koncertu nás veľmi srdečne privítala p. Ing. Jana Fischerová, CSc., starostka Havlíčkovho Brodu, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila, že družba medzi našimi mestami je činorodá a trvá už od roku 1995. Aj druhý koncert mal veľmi priaznivý ohlas, k čomu určite prispelo aj to, že na záver spoločne oba zbory zaspievali známu pieseň z opery Prodaná nevěsta - Proč bychom se netěšili, ktorú na klavíri spevádzal dirigent JASOŇ-a p. Michal Hájek a dirigoval 1. dirigent a umelecký vedúci CHORUS IGLOVIA p. Mgr. art. Igor Grega. Bolo to fantastické finále za účasti všetkých zainteresovaných a zožalo zaslúžený aplauz. Na úplný záver mali oba zbory pripravenú „lahôdku“, pretože sme zaspievali českú ľudovú pieseň „S pánem Bohem půjdem“, ktorá dala symbolickú bodku za druhým koncertom. Nie však za našou činnosťou. Nasledovala spoločná slávnostná večera, na ktorej nám p. starostka Fischerová opäť veľmi srdečne poďakovala za výkon a my sme odovzdali JASOŇ-ákom naše vlastné darčeky, ktoré sme si pripravili.

Veľkým a veľmi príjemným prekvapením bola osobná pozvánka od p. starostky Fischerovej na nedeľu 28.10.2007 s prosbou o interpretáciu českej a slovenskej hymny pri kladení vencov k Masarykovmu pamätníku pri príležitosti štátneho sviatku ČR a 89. výročia vzniku 1. ČSR. Tejto prosbe sme veľmi radi vyhoveli a oba zbory spolu zaspievali českú i slovenskú hymnu v poslednú októbrovú nedeľu pri pamätníku T. G. Masaryka. Odozva bola silná veru v každom z nás, pretože obe hymny sme spolu nespievali už veľa rokov. Po tejto milej slávnosti p. starostka Fischerová pozvala CHORUS IGLOVIA na návštevu Havlíčkovho Brodu aj o rok v tom istom termíne. Radi prijímame a tešíme sa! absolvovali speváci

spišskonovoveského miešaného speváckeho zboru CHORUS IGLOVIA koncom októbra 2007 trojdňový zájazd v Havlíčkovom Brode. Zájazd podporilo i mesto Spišská Nová Ves finančnou čiastkou na dopravu. „V sobotu nás čakala Lipnice nad Sázavou, kde sme si pozreli veľký hrad rovnakého mena i rodný dom s múzeom Jaroslava Haška. Poobede nás už však čakala „práca“, pretože sme mali generálku a po nej prvý koncert, ktorý sa konal v kostole sv. Víta v Lipnici nad Sázavou.

CHORUS IGLOVIA zaspieval náročné skladby, súčasťou ktorých bola aj slovenská polyfónia, a tá sa často nespieva, pretože je náročná. JASOŇ-áci naopak odspievali svoju časť koncertu v jednom choreografickom celku bez prerušenia potleskom a sústredili sa na ľudové piesne“, skonštatovala II. dirigentka zboru Mgr. Marta Nováková. Na úvod druhého koncertu nás v Klášterním kostele v Havlíčkovom Brode veľmi srdečne privítala p. Ing. Jana Fischerová, CSc., starostka Havlíčkovho Brodu, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila, že družba medzi našimi mestami je činorodá a trvá už od roku 1995. Aj druhý koncert mal veľmi priaznivý ohlas, k čomu určite prispelo aj to, že na záver spoločne oba zbory zaspievali známu pieseň z opery Prodaná nevěsta - Proč bychom se netěšili, ktorú na klavíri sprevádzal dirigent JASOŇ-a p. Michal Hájek a dirigoval 1. dirigent a umelecký vedúci CHORUS IGLOVIA p. Mgr. art. Igor Grega. Veľkým a veľmi príjemným prekvapením bola osobná pozvánka od p. starostky Fischerovej na nedeľu 28.10.2007 s prosbou o interpretáciu českej a slovenskej hymny pri kladení vencov k Masarykovmu pamätníku pri príležitosti štátneho sviatku ČR a 89. výročia vzniku 1. ČSR. Odozva bola silná veru v každom z nás, pretože obe hymny sme spolu nespievali už veľa rokov. Po tejto milej slávnosti p. starostka Fischerová pozvala CHORUS IGLOVIA na návštevu Havlíčkovho Brodu aj o rok v tom istom termíne. Radi prijímame a tešíme sa!

Autor: Ing. Igor Murko, predseda CHI a 1. tenor
  Copyright © 2008 - 2024 Chorus Iglovia, Lukáš Šabľa; Všetky práva vyhradené